If you are looking for equipment, clothing, accesories and even weapons for re-enactment, “Coopers Choice” is the place for you to go to. If you need something Maarten of Coopers Choice can find it, acquire it or make it for you. 

Als je op zoek bent naar uitrusting, kleding, toebehoren en zelfs wapens voor re-enactment, “Coopers Choice” is de plek om naar toe te gaan. Als je iets nodig hebt, Maarten van Coopers Choice kan het vinden, verkrijgen of voor jou maken. 

If you want to recreate the re-enactment events at home, or perhaps relive Napoleon’s great battles yourself, you can do so with these heroic minifigures.

Als je de re-enactment evenementen nog een thuis over wil doen, of misschien wel de grote veldslagen van Napoleon zelf over wil doen, dan kan dit met deze heroische minifiguren. 

© Re-enactmentbuddies
error: Content is protected !!