“Bring the great Napoleonic battles to your table.” 

Tabletop wargaming doesn’t happen without the associated rules. Rules have also been compiled for these Re-enactment Minis, because battles without rules make for a messy war.

Tabletop wargaming gaat niet zonder de bijbehorende regels. Ook voor deze Re-enactment Mini’s zijn er regels samengesteld, want veldslagen zonder regels maakt voor een rommelige oorlog.

© Re-enactmentbuddies
error: Content is protected !!