Salute battery Atkins has been providing demonstrations for a wide audience for about 35 years. This makes it one of the oldest re-enactor associations in the Netherlands. In these demonstrations we show how the exercise from the Eighty Years’ War and the period 1813-1815 (Napoleonic) was carried out with various old front-loading weapons (both cannons and rifles) and uniforms. In addition, accompaniment is given to concerts and pieces of music such as the Overture 1812 by P. Tchaikovsky.
It also participates in major international events such as the battle of Waterloo, the battle of Bourtange, the battle of Grolle and the battle of Heiligerlee. During a bivouac we give you a look at life around an army encampment, complete with artillery fire, tents, campfire, cooking utensils, camp followers, gin, etc…

Saluutbatterij Atkins verzorgt al zo’n 35 jaar demonstraties voor een breed publiek. Daarmee is het een van de oudste re-enactorsverenigingen van Nederland. Bij deze demonstraties laten wij zien hoe met diverse oude voorlaadwapens (zowel kanonnen als geweren) en uniformen de exercitie uit de Tachtigjarige Oorlog en de periode 1813-1815 (Napoleontisch) werd uitgevoerd. Verder wordt begeleiding gegeven aan concerten en muziekstukken zoals de Ouverture 1812 van P. Tsjaikovski. 
Ook wordt deelgenomen aan grote internationale evenementen zoals bijvoorbeeld de slag bij Waterloo, de slag bij Bourtange, de slag om Grolle en de slag bij Heiligerlee. Tijdens een bivak gunnen wij u een blik op het leven rond een legerkampement, compleet met artillerievuur, tenten, kampvuur, kookgerei, kampvolgsters, jenever, etc…
 

(Source/Bron: website Saluutbatterij Atkins)

Joining!

You can join us as a gunner (from 18 years old) or camp follower. Of course you can use our depot material (uniform, tent, etc.). As long as it is necessary, these items are available to you to fully dress as a gunner or as a camp follower. Our club building is in Den Hoorn (near Delft), so centrally located in the Randstad.

For more information, please contact us using the contact form found in the link below. We can of course also be found on Facebook and Instagram. www.sbatkins.nl

Je kunt bij ons meedoen als kanonnier (vanaf 18 jaar) of kampvolgster. Uiteraard kun je van ons depotmateriaal (uniform, tent, etc.) gebruik maken. Zolang het nodig is, staan deze spullen tot je beschikking om je volledig te kleden als kanonnier of als kampvolgster. Ons clubgebouw staat in Den Hoorn (bij Delft) dus centraal gelegen in de Randstad.
 
Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier dat u kunt vinden in onderstaande link. Uiteraard zijn wij ook te vinden op Facebook en Instagram.

www.sbatkins.nl

 

(Source/Bron: website Saluutbatterij Atkins)

Folow this association on:

© Re-enactmentbuddies
error: Content is protected !!