We are a fairly new association within the re-enactment (reliving of a certian period of history) with experienced mebers within the re-enactment. We focus in particular on the period 1813 til 1814. Tough there are plans to portray earlier and later periods. For example the Eighty year war, Batavian republic, ten-day campaign, etc

We zijn een vrij nieuwe vereniging binnen de re-enactment (herbeleven van een bepaalde periode van de geschiedenis) met ervaren leden binnen de re-enactment. We richten ons nu met name op de periode van 1813 tot 1814. Wel zijn er plannen om ook eerdere en latere periode’s te gaan uitbeelden. Denk aan bijvoorbeeld: De tachtig jarige oorlog, Bataafse republiek, Tiendaagse veldtocht, enz…

(Source/Bron: website Korps sappeurs, mineurs en pontonniers)

error: Content is protected !!