The 92nd Regiment Gordon Highlanders portray the so called Light Company of the 92nd Regiment infantry (92nd Regiment of foot) Then the official name of the regiment. They often work together with their sister unit based in Germany that portrays the Grenadier Company. Next to portraying the military side they show the civilian side that was part of their camp and followed the army. Better known as the camp followers. 

Het 92e regiment Gordon Highlanders beelden de zo gehete lichte compagnie van het 92e regiment infanterie (92nd regiment of foot). Dat was toen der tijd de officiële naam van het regiment. Ze werken regelmatig samen met hun zuster eenheid wat zich in Duitsland bevindt en deze beelden de grenadiers compagnie uit. Naast dat ze de militaire kant uitbeelden laten ze ook de burger kant zien die deel uit maakte van hun kamp en het leger ook volgde. De wel bekende kampvolgers. 

(Source/Bron: website 92nd Gordon Highlanders, Gordons Living History)

Folow this association on:

© Re-enactmentbuddies
error: Content is protected !!