The 33rd Foot is modelled on a standard battalion company of a line regiment of infantry during the period 1812–1816.  We are not guards, highlanders, rifles, grenadiers or light infantry (and definitely not French!). We don’t pretend to have any special skills or to be a unique unit.  Instead we represent an ordinary company of red-coated line infantry. Emphasis is placed on the life of the ordinary rank and file – the private soldier – that made up the backbone of the army.

Het 33e Regiment infanterie is gebaseerd op een standaard bataljons compagnie van een regiment der infanterie van linie van de periode 1812-1816. Wij zijn geen garde, hooglanders, jagers, grenadiers of lichte infanterie (en absoluut geen Franse!). We doen ons niet voor dat wij speciale vaardigheden hebben of om een unieke eenheid te zijn. In plaats daarvan representeren wij een gewone compagnie van rood-jas infanterie van linie. Nadruk word gelegd op het leven van de gewone rangen in de gelederen – de soldaat – dat de ruggengraat van het leger vormde. 

(Source/Bron: website 33rd Regiment of Foot)

Folow this association on:

error: Content is protected !!