The 27th Battalion Light Infantry (Jagers) is Portrayled by the Napoleonic workgroup of the VMLH (Association of Military Living History) They portray the center-company of this battalion. During the Waterloo campaign in 1815 the battalion fought, at Quatre Brass as well as at Waterloo, against the forces of Napoleon Bonaparte. During this they suffered heavy losses. 

“Jagers” are light infantry. This means that next to fighting in closed ranks (line tactics) they must also be proficient in scattered fights. They move ahead of the main force in tiraille line (Skirmish formation), probe the enemy lines and strength, delay the enemy advance by inflicting as much damage as possible, protecting the flanks of main force and if necessary providing rearguard actions.

Within the conjunction of the NAN (Napoleonic Association of the Netherlands) they often cooperate with other Dutch infantry units like the 7th Battalion Line Infantry and the 5th Battalion National Militia to form the historical brigade “van Bylandt”. But next to this they often choice to cooperate with other light infantry units, forming larger formations, during international events. 

The uniforms and equipment are in accordance with the regulations from 1815. Also the drills and other regulations which they try to follow date from this era, whereby they particularly practice the skills that apply to the light infantry. It helps that some of their members are active in other work groups of other historical periods in which they perform comparable tasks and so draw comparisons what gives them the opportunity to place some things in context throughout the centuries. 

Next to the military portrayals they are also able to show the civilian side. This may be in the service of the Sureté. (French secret service) This can also be the well-to-do middle class as well as the normal citizens or civilian militia. 

Het 27e Bataljon Jagers wordt uitgebeeld door de Napoleontische werkgroep van de VMLH (Vereniging voor Militaire Living History). Ze beelden een centrumcompagnie uit van het bataljon. Dit bataljon heeft tijdens de Waterloocampagne in 1815, zowel bij Quatre Bras als bij Waterloo, slag geleverd tegen de troepen van Napoleon Bonaparte. Hierbij hebben ze zware verliezen geleden.

Jagers zijn lichte infanterie. Dit houdt in dat Jagers naast het vechten in gesloten gelederen (linietactieken) bedreven moeten zijn in het verspreide gevecht. Zij gaan aan de hoofdmacht vooruit in tirailleurslinie, tasten de vijandelijk posities en sterkte af, vertragen diens opmars onder het toebrengen van zo veel mogelijk schade, beschermen de flanken van de hoofdmacht en voeren indien nodig vertragende achterhoedegevechten.

Binnen het verband van de NAN. (Napoleontische Associatie der Nederlanden) werken ze veelal samen met andere Nederlandse infanterie eenheden zoals het 7e Bataljon Infanterie van Linie en het 5e Bataljon Nationale Militie in de historische “Brigade Van Bijlandt”. Maar daarnaast kiezen ze er op internationale evenementen dikwijls voor om samen met andere geallieerde lichte infanterie eenheden grotere lichte infanterie verbanden te vormen.

De uniformen en uitrusting zijn conform de voorschriften uit januari 1815. Ook de exercitie en andere reglementen die ze trachten na te volgen stammen uit deze tijd, waarbij ze met name oefenen in die vaardigheden die van toepassing zijn op lichte infanterie. Daarbij helpt het dat een aantal van hun leden actief zijn in werkgroepen van andere historische periodes waarin ze vergelijkbare taken vervullen en dus vergelijkingen kunnen trekken en bepaalde zaken kunnen plaatsen in de ontwikkeling door de eeuwen heen.

Naast deze militaire uitbeelding kunnen ze ook een civiele uitbeelding neerzetten. Dit kan al dan niet in dienst van Sureté zijn, de franse geheime dienst. Ook kan dit zowel gegoede burgerij als gewone burgers, dan wel een burgermilitie zijn.

(Source/Bron: website VMLH)

© Re-enactmentbuddies
error: Content is protected !!